VERHUREN ZONDER OPBOUW HUURRECHTEN. IS DAT MOGELIJK?

 

Toekomstige verhuurders hebben veel vragen als zij overwegen een huis te verhuren. Een van deze vragen is: Is het mogelijk? Verhuren zonder opbouw huurrechten? Kan ik mijn woning verhuren  zonder dat ik het risico loop dat huurders huurrechten opbouwen en hier dus aanspraak op kunnen maken?

Veel huiseigenaren die hun huis verhuren hebben jarenlang gedacht dat er geen huurrechten konden worden opgebouwd zolang zij maar aan expats verhuurden. Dit berust op een misverstand want een expat kan net zo goed als een Nederlander huurrechten opbouwen. Wel is het zo dat een expat meestal na verloop van tijd weer wordt overgeplaatst naar een ander land en om die reden de kans aanzienlijk kleiner is dat hij aanspraak zal maken op zijn huurrechten.

Gelukkig is er sinds juli 2016 een mogelijkheid om veilig je huis te verhuren zonder dat de huurder aanspraak maakt op zijn opgebouwde huurrechten. Echter ook aan deze maatregel kleven haken en ogen.

  • Nadelen

Ten eerste bedraagt de maximale huurperiode dan 24 maanden.

Ten tweede zorgt een verlenging van de huurovereenkomst ervoor dat de huurder direct een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft verkregen. Dit houdt in dat de verhuurder/eigenaar de regie kwijt is en dat hij pas weer beschikking over de verhuurde woning kan krijgen als de huurder de huurovereenkomst opzegt. Dus ook als er in eerste instantie een huurovereenkomst van 12 maanden wordt overeengekomen en deze met nog eens 12 maanden wordt verlengd ontstaat een huurovereenkomst van onbepaalde tijd en kan de huurder wel degelijk huurrechten opbouwen. Het is dus zaak om de spelregels en wetgeving omtrent dit onderwerp goed te kennen en de juiste artikelen op te nemen in een huurovereenkomst.

  • Voordeel

Het aanbieden van huurovereenkomst van maximaal 24 maanden kent echter naast veiligheid voor de verhuurder ook een ander voordeel. Het biedt de verhuurder ook een soort van verlengde proeftijd. Mocht de verhuurder blij zijn met de huurder dan kan hij altijd nog overwegen verlenging aan te beiden. Dan weet hij in ieder geval zeker dat hij met een voor hem passende huurder heeft te maken en is wellicht het opbouwen van huurrechten niet meer een belangrijk pijnpunt.

 

VOOR IEDERE VERHUURDER EEN PROBLEEM ALS ER HUURRECHTEN WORDEN OPGEBOUWD?

  • Geen huurrechten opbouwen wel van belang

Voor een groep particuliere verhuurders is het van belang: Verhuren zonder opbouw huurrechten.

Denk bijvoorbeeld aan de stellen die zijn gaan samenwonen, op proef, en gedurende deze periode niet de eigen woning willen verkopen, voor het geval het samenwonen toch geen succes blijkt te zijn.Of als de verhuurder nog niet weet of verhuren wel bij hem past en hij niet het risico wil lopen om lang aan een huurder vast te zitten.

In dergelijke gevallen is raadzaam de juiste artikelen in de huurovereenkomst op te nemen die het opbouwen van huurrecht uitsluiten. Een gespecialiseerde verhuurmakelaar kan de voor en tegens van een dergelijke huurovereenkomst toelichten en weet welke artikelen opgenomen dienen te worden.

Verhuurders die zelf na enige tijd weer in hun woning willen terugkeren zoals bijvoorbeeld Nederlandse expats die weer terugkeren naar hun thuisland of Nederlanders die terugkeren van hun sabbatical. Voor deze groep verhuurders is er een andere mogelijkheid om ervoor te zorgen dat de huurders geen huurrechten opbouwen.

  • verhuren zonder opbouw huurrechten niet van belang

Voor een grote groep verhuurders is het echter niet van belang of er wel dan niet huurrechten worden opgebouwd. Zij zijn op zoek naar huurders die de intentie hebben om zo lang mogelijk te huren. Zij zoeken juist die kwalitatieve huurder die continuïteit biedt en zolang mogelijk blijft huren.  Een bewonerswisseling altijd tijd en brengt kosten met zich mee. Dit komt het gewenste rendement niet ten goede.

Hier hebben we dan ook met een andere huurderdoelgroep te maken.

Belangrijk om te weten is dat verhuren in de vrije sector altijd tijdelijk van aard is. De huurder gaat altijd weer weg. De belangrijkste reden hiervan is dat een koophuis veel lagere woonlasten met zich meebrengt dan het huren van een huis.

Of huurders altijd huurrechten opbouwen is slechts één van de vele vragen die een gespecialiseerde verhuurmakelaar kan beantwoorden. Een goede begeleiding bij de verhuur van uw woning(en) is de basis m.b.t. rendement, verhuurbaarheid, doelgroep, prijsstelling en presentatie.

Klik hier voor het maken van een vrijblijvende afspraak met een van de bij Premium Housing aangesloten gespecialiseerde verhuurmakelaars.